มาดี...ลงพื้นที่

มาดี...ลงพื้นที่

มาดี...มาพบประชาชน

มาดี...มาพบประชาชน

ประชาสัมพันธ์ "สำมะโนประชากรและเคหะ 63"

ประชาสัมพันธ์

เปิดตัว มาสคอต "มาดี"

เปิดตัว มาสคอต

มาดี...มาพบผู้บริหารจังหวัดชลบุรี

มาดี...มาพบผู้บริหารจังหวัดชลบุรี
 • มาดี...ลงพื้นที่

  มาดี...ลงพื้นที่

 • มาดี...มาพบประชาชน

  มาดี...มาพบประชาชน

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ "สำมะโนประชากรและเคหะ 63"

 • เปิดตัว มาสคอต

  เปิดตัว มาสคอต "มาดี"

 • มาดี...มาพบผู้บริหารจังหวัดชลบุรี

  มาดี...มาพบผู้บริหารจังหวัดชลบุรี

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.