• สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ปี 2562

    สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ปี 2562

  • สถานการณ์ด้านประชากร จังหวัดชลบุรี ปี 2562

    สถานการณ์ด้านประชากร จังหวัดชลบุรี ปี 2562

  • สถานการณ์ด้านขยะ จังหวัดชลบุรี ปี 2562

    สถานการณ์ด้านขยะ จังหวัดชลบุรี ปี 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.