• ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สปค.2563

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สปค.2563

  • งบทดลองประจำปี 2562

  • รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.