• ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม

    ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม

  • ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม

    ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม

  • ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561

    ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.