ตุลาคม-ธันวาคม 2554

 

5 ธันวาคม 2554 สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะข้าราชการและพนักงานร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงเช้าและค่ำ

15 ธ.ค. 54 คณะข้าราชการจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี  โดยสถิติจังหวัดชลบุรี (นางณัฏฐ์พิชา  นาคสมบูรณ์) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.