มีนาคม 2554

 

วันที่ 1 มีนาคม 2554 สถิติจังหวัดชลบุรี เปิดตัวโครงการ

 

"สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555" ณ สนง.สถิติจังหวัดชลบุรี

 

 

 

8 มี.ค. 2554 CTV เคเบิ้ลทีวีชลบุรีถ่ายทำรายงานพิเศษ

 

โครงการ"สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ณ สนง.สถิติจังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

 

อยู่ระหว่างการบรรณาธิกร ลงรหัส และ บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องScan

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีจัดอบรมการปฏิบัติงานสนาม

 

โครงการต่าง ๆที่จะปฏิบัติในเดือนมีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.