ธันวาคม 2553

ข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมกับ


จังหวัด ฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2553


 

 

 


 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.