ตุลาคม 2553

                 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการสนง.สถิติแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญจากสนง.กพ. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ใช้ระบบ GIN ในจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยมชมศูนย์สื่อสารสนง.จังหวัดชลบุรี และสนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี

นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการสนง.สถิติแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญจากสนง.กพ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบางแสม ต.บางนาง  อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.