กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553

 

 

ข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อบรมเรื่อง  "มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ ฯ"

 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

 

 

 

 

สถิติจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการและพนักงาน ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ฯ

 

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.