กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 
ผลการสำรวจโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับราษฎรเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 17 กุมภาพันธ์ 2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์   บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับราษฎร  ณ วัดหนองแช่แว่น หมู่ 2 ต.มาบโป่ง  อ.พานทอง  จังหวัดชลบุรี

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.