กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552

 








สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี จัดเสวนา      "โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553"      ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน   อ.เมือง  จ.ชลบุรี



สถิติจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ และพนักงาน ฯ ร่วมทำพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552



 

 


 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.