กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52

    

 

ข้าราชการ และ พนักงาน วางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 255220 ตุลาคม 2552      สถิติจังหวัดชลบุรี บันทึกเทปรายการ "หัวหน้าส่วนพบประชาชน"     ทางสถานีโทรทัศน์  CTV เคเบิ้ลทีวี 21 ตุลาคม 2552 ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี  ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ 5 ต.ค. 2552 เวลา 9.30-11.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกระทรวง ฯ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ฯ ผ่านระบบ Web  Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี18 กันยายน 2552   สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี จัดประชุมชี้แจง โครงการ     "พัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2552"         ณ  โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 


 


11 กันยายน 2552  สถิติจังหวัดชลบุรี  ปิดการอบรมโครงการ "ต้นกล้าอาชีพ"


 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.