กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552

โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552


โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี......
1 เมษายน 2552  ทำบุญสำนักงาน ฯ และ รดน้ำขอพรจากสถิติจังหวัดชลบุรี7 - 15 เมษายน  จัดนิทรรศการงานกาชาด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.