ประเพณีวิ่งควาย

                     ประเพณีวิ่งควาย                      

ประเพณีวิ่งควาย    เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี  เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์    ที่มีการจัดมากว่า 100 ปีแล้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14 ค่ำ เดือน11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน  เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำกับการงานในท้องนามายาวนาน        นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควาย       ที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทย   อีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควาย


                ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์                  
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ     

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.