นิทรรศการงานกาชาด

 
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี  จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

"งานนมัสการพระพุทธสิหิงส์  งานสงกรานต์  และงานกาชาด"   ระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน  2551


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.