วันจักรี

 

 


      วันจักรี  ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี    เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และมหาจักรีบรมราชวงศ์
      ประวัติการตั้งชื่อ วันจักรี มีว่า เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๓๒๕   เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก  ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร. ๑ - ๔)   เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์     ข้าราชการ  และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง       และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  และมีการย้ายที่หลายครั้ง    เช่นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น
      ในรัชกาลที่ ๖ โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔  (ร.๑ - ๔ )   มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม        พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ  พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรด ฯ ให้เรียกวันที่     ๖ เมษายนว่า "วันจักรี"

Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้31
เมื่อวาน95
อาทิตย์นี้682
เดือนนี้2705
ทั้งหมด63162

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์