ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ

 สถิติจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมคณะทำงาน "วิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ"  วันที่ 30 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.