สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ
 สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี  ร่วมทำบุญตักบาตร และ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.