5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ


สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์


            สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน


            สองพระเนตรยาวไกลดุจสายชล


            หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.