ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สถิติจังหวัดชลบุรี นำคณะศึกษาดูงานด้านสถิติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 

ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2548

 

ศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลี  (ตั้งอยู่ที่เมืองเดจอง)

 

 

 

 

                     ศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติเมืองปูซาน

 

 

ศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติเมืองอูซาน

 

 

ศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติกรุงโซล

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.