งานประจำปี 2557

ในวันที่ 11 - 19 เมษายน 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้สำรวจความพึงพอใจของผู้มาร่วมงานประจำปี

page

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.