รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2557

rerort2557

บทที่ 1 สถิติประชากร

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติสุขภาพ

บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย(แก้ไข)

บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 7 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 8 สถิติประชาชาติ

บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง

บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 11 สถิติพลังงาน

บทที่ 12 สถิติการขนส่ง

บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ

บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว

บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน

บทที่ 16 สถิติการคลัง

บทที่ 17 สถิติราคา

บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ

บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.