ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558

 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

ครั้งที่ 1/2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

โดยมี ท่านพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม

080758

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.