บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส.ค.58

 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558

 

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

" โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี

ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

anigif08

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.