โครงการสำรวจสถาณการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ได้ออกสำรวจ

'' โครงการสำรวจสถาณการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ''

โดยมีท่าน ผอ.กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย (กสจ.) นางศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน์ ร่วมสังเกตุการณ์

mic

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.