บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พ.ย.58

 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

" โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ''

ณ ศาลาการเปรียญวัดปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

happy11


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.