ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย)

 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (บ่าย)

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ได้ออกตรวจสอบและประเมิน

สถานที่หน่วยงานที่ขอจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทองICT18-2

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.