แจกประกาศณียบัตรจบโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60

page3page1page2

นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ สถิติจังหวัดชลบุรี

ให้เกียรติมอบประกาศษณียบัตรให้แก่ลูกจ้างโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.