สำนักงานสถิติจังหวัดชลบรุีเข้าร่วมแปลอักษร

page30.11

 

นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ สถิติจังหวัดชลบุรี

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมแปลอักษรเป็นรูปเรือใบ และอักษร ๙ ล้อมด้วยหัวใจ

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามวิทยาลัยพละศึกษา (ศรีพโล) จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.