กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น”

page5-12-59

 

นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ สถิติจังหวัดชลบุรี

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกิจกรรม

“จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.