งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี

23-2-60

 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ สถิติจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มไปเลี้ยงคนพิการในงานคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

ณ อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.