บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มีนาคม 2560

bumbudtok3-60

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

สำนักงาน สถิติจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.