กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10

31-7-60

 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10

ทำความสะอาดสำนักงาน และร่วมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.