ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

page-1

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม

ตรวจเยี่ยมข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.