สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการ สคพ.60

page-4

 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ Unicef

และเจ้าหน้าที่พัฒนาชมชุนจังหวัดชลบุรี สังเกตุการณ์การปฏิบัติงาน

ภาคสนามโครงการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.