กิจกรรม Bike for life 4

page-3

 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม

Bike for life (ปั่น รักษ์ ป่า) ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.