ประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม

29.1-12

 

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

นางคณิดเกศ คิดเหมาะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ร่วมประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพาทิโอ้ สิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.