ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานการอบรมเน็ตประชารัฐ

29.3-12

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานการอบรมเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุม TOT

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.