ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ''วันตากสินมหาราช''

29.4-12

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันตากสินมหาราช

ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.