โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

          วันที่ 17 ตุลาคม 2561 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีสำรวจ ติดตาม และประเมินผล

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

อ.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี

861

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.