คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2563

Announcement-new INFO63_Page_1

Announcement-new INFO63_Page_2

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.