แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์สรุปสถานการ์ของจังหวัดชลบุรี เรื่องผู้สูงอายุ ปี 2562 รอบ2 เขียนโดย admin 99
วิเคราะห์สรุปสถานการ์ของจังหวัดชลบุรี เรื่องการท่องเที่ยว ปี 2562 รอบ2 เขียนโดย admin 199
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 708
สถานการณ์ด้านประชากร จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 577
สถานการณ์ด้านขยะ จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 263
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 3197
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 340
สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 579
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management information System : MIS) ปี 2560 เขียนโดย admin 4024

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.