แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์สรุปสถานการ์ของจังหวัดชลบุรี เรื่องผู้สูงอายุ ปี 2562 รอบ2 เขียนโดย admin 293
วิเคราะห์สรุปสถานการ์ของจังหวัดชลบุรี เรื่องการท่องเที่ยว ปี 2562 รอบ2 เขียนโดย admin 693
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 2464
สถานการณ์ด้านประชากร จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 873
สถานการณ์ด้านขยะ จังหวัดชลบุรี ปี 2562 เขียนโดย admin 471
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 5180
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 566
สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เขียนโดย admin 813
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management information System : MIS) ปี 2560 เขียนโดย admin 4272

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.