แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 15
โปรโมทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 67
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 60
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 64
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 65
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 225
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 228
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 217
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 246
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 281
No Gift Policy เขียนโดย admin 208
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 258
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 275
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 262
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 270
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 255
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 203
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 264
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 213
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 341
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 284
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 321
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 323
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 290
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 291
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 421
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 378
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 451
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 324
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 408
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 542
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 424
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 544
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1579
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 724
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 721
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 611
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 486
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 526
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 6804
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 646
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 585
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 549
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 505
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 557
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 550
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 516
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 598
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 572
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 614
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 546
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 688
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 644
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 708
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 717
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 586
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 607
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 575
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 663
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 649
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 655
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 740
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 609
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 589
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 621
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 591
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 622
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 633
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 630
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1610
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 633
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 564
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2463
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 783
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 606
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 628
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 852
รายชื่อ เขียนโดย admin 585
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 862
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 703
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 663
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 624
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 723
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 7061
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 706
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 662
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 659
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 785
วันจักรี เขียนโดย admin 606
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 671
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 542
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 901
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 688
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 698
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 737
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 1034
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 705
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 723

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.