แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 7
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 7
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 48
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 49
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 102
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 86
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 89
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 109
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 128
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 112
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 151
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 208
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 270
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 231
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 222
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 844
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 396
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 525
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 417
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 311
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 344
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขียนโดย admin 363
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 5809
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 462
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 400
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 385
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 314
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 354
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 336
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 319
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 418
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 310
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 401
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 357
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 500
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 441
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 516
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 502
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 407
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 420
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 393
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 439
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 431
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 454
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 461
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 389
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 383
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 398
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 393
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 393
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 416
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 407
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1357
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 380
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 394
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2166
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 574
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 444
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 449
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 639
รายชื่อ เขียนโดย admin 417
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 627
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 500
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 426
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 417
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 498
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 5894
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 407
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 475
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 432
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 559
วันจักรี เขียนโดย admin 415
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 477
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 382
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 645
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 487
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 515
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 504
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 745
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 477
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 481
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 412
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 510
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 524
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 403
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 511
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 423
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 413
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เขียนโดย admin 513
สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554 เขียนโดย admin 460
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย admin 534

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.