แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 12
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 33
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 42
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 56
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 61
No Gift Policy เขียนโดย admin 61
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 72
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 84
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 90
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 96
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 81
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 89
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 130
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 88
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 149
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 114
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 148
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 171
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 152
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 174
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 247
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 216
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 254
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 207
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 266
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 378
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 292
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 363
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1332
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 525
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 605
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 495
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 371
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 402
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 6217
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 528
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 468
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 439
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 388
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 446
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 419
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 406
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 474
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 392
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 470
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 419
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 564
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 540
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 576
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 577
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 471
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 481
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 450
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 536
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 503
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 526
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 568
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 456
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 463
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 513
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 475
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 481
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 491
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 496
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1476
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 476
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 470
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2287
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 646
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 494
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 516
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 733
รายชื่อ เขียนโดย admin 475
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 706
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 581
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 529
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 503
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 593
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 6529
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 578
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 552
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 526
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 664
วันจักรี เขียนโดย admin 507
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 548
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 432
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 745
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 568
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 587
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 608
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 863
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 565
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 566
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 499
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 584
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 691
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 467
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 591
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 533
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 479

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.