แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โปรโมทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 45
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 53
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 53
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 69
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 59
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 208
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 217
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 208
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 231
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 258
No Gift Policy เขียนโดย admin 199
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 244
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 260
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 251
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 260
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 241
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 260
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 203
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 326
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 271
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 310
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 313
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 280
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 283
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 407
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 369
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 441
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 315
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 399
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 532
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 414
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 532
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 711
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 712
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 603
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 477
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 516
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 6767
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 640
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 576
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 539
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 493
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 547
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 540
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 509
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 586
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 556
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 606
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 536
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 681
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 635
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 699
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 705
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 579
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 595
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 566
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 653
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 637
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 646
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 730
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 595
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 577
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 613
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 581
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 612
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 620
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 620
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1599
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 623
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 557
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2455
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 771
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 597
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 620
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 843
รายชื่อ เขียนโดย admin 576
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 846
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 692
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 654
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 616
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 717
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 7016
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 698
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 656
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 650
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 778
วันจักรี เขียนโดย admin 598
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 661
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 533
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 893
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 679
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 692
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 728
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 1021
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 694
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 712
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 630

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.