แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
No Gift Policy เขียนโดย admin 5
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 31
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 42
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 52
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 52
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 55
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 91
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 53
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 106
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 77
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 98
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 142
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 120
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 139
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 202
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 176
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 199
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 179
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 235
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 339
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 269
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 325
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1259
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 462
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 568
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 459
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 339
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 374
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 6092
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 498
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 430
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 412
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 356
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 408
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 389
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 370
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 448
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 346
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 433
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 387
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 537
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 503
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 548
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 548
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 439
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 448
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 420
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 496
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 471
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 491
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 526
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 422
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 426
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 481
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 445
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 445
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 455
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 462
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1439
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 434
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 437
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2251
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 613
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 468
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 491
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 698
รายชื่อ เขียนโดย admin 447
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 667
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 541
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 491
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 465
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 552
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 6423
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 536
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 524
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 488
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 629
วันจักรี เขียนโดย admin 476
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 511
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 408
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 702
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 534
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 554
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 571
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 821
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 529
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 533
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 460
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 550
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 643
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 437
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 556
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 499
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 449
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เขียนโดย admin 595
สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554 เขียนโดย admin 507
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย admin 595

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.