แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา 2564 เขียนโดย admin 37
ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด พัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชารุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 37
ขายทอดตลาด พัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 434
ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 322
ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 336
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 460
ประกาศกำหนดวัน/เวลาสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 465
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 566
อัพเดทสถานการณ์ VIRUS COVID - 19 เขียนโดย admin 462
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 352
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 714
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 329
โปรโมทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 440
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 312
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 273
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 277
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 260
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 270
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 464
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 449
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 429
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 498
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 533
No Gift Policy เขียนโดย admin 434
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 475
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 492
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 474
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 481
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 467
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 412
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 451
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 410
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 550
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 511
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 524
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 551
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 510
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 501
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 682
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 608
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 678
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 539
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 634
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 800
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 688
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 787
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1892
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 936
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 927
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 826
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 691
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 737
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 7369
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 856
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 789
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 745
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 712
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 760
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 766
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 726
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 810
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 786
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 816
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 765
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 896
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 842
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 920
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 931
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 776
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 813
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 783
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 869
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 880
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 858
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 931
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 808
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 786
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 818
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 791
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 828
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 850
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 860
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1903
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 839
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 760
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2705
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 1001
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 790
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 825
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 1095
รายชื่อ เขียนโดย admin 791
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 1078
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 921
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 872
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 830
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 933
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 7919
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 919
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 866

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.