แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 252
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 289
ประกาศกำหนดวัน/เวลาสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 336
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 447
อัพเดทสถานการณ์ VIRUS COVID - 19 เขียนโดย admin 247
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 257
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 519
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 273
โปรโมทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 322
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 248
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 217
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 226
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 206
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 217
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 404
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 387
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 376
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 426
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 464
No Gift Policy เขียนโดย admin 368
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 421
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 443
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 418
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 429
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 408
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 361
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 402
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 361
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 498
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 459
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 471
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 492
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 451
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 447
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 612
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 549
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 620
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 489
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 581
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 720
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 633
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 720
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1785
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 883
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 875
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 770
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 639
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 682
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 7201
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 805
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 733
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 694
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 657
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 709
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 716
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 674
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 758
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 732
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 765
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 705
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 842
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 794
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 871
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 877
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 722
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 758
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 732
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 819
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 823
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 804
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 883
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 756
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 726
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 767
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 743
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 772
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 792
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 804
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1816
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 785
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 708
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2635
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 942
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 744
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 770
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 1020
รายชื่อ เขียนโดย admin 744
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 1024
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 863
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 824
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 780
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 875
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 7543
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 867
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 816
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 814
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 942
วันจักรี เขียนโดย admin 763
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 831

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.