แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สปค.2563 เขียนโดย admin 22
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 12
สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมกรณีมีผู้เสียชีวิต(ราย)ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 8
แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยมากแค่ไหน? เขียนโดย admin 9
การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 12
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 72
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 19
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 43
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 34
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 30
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 178
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 180
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 174
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 193
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 219
No Gift Policy เขียนโดย admin 171
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 208
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 223
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 215
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 218
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 200
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 173
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 239
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 180
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 291
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 223
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 278
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 274
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 243
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 263
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 378
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 336
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 412
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 285
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 365
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 499
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 379
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 495
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1502
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 676
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 690
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 579
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 453
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 489
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 6648
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 616
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 549
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 517
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 467
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 523
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 512
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 484
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 550
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 506
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 580
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 509
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 645
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 611
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 663
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 665
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 560
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 568
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 546
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 627
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 600
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 617
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 696
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 567
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 552
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 590
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 558
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 589
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 588
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 594
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1569
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 593
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 537
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2412
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 740
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 574
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 596
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 822
รายชื่อ เขียนโดย admin 550
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 811
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 672
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 632
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 595
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 689
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 6904
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 670
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 633
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 626
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 749
วันจักรี เขียนโดย admin 574
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 635
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 513
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 864
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 655
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 667
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 688

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.