แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 12
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 38
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 27
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 64
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 44
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 67
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 111
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 94
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 99
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 130
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 139
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 134
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 158
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 213
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 278
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 242
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 245
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1006
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 412
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 531
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 430
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 318
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 354
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 5923
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 472
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 407
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 393
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 322
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 362
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 348
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 326
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 427
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 318
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 408
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 366
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 508
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 466
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 525
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 513
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 413
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 428
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 400
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 452
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 440
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 462
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 476
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 396
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 399
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 438
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 406
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 409
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 424
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 422
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1387
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 397
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 407
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2196
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 584
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 450
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 459
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 651
รายชื่อ เขียนโดย admin 427
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 634
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 507
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 443
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 421
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 510
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 6161
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 433
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 496
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 446
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 571
วันจักรี เขียนโดย admin 427
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 484
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 388
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 661
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 502
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 524
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 532
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 756
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 492
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 504
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 424
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 519
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 556
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 409
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 519
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 437
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 420
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เขียนโดย admin 544
สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554 เขียนโดย admin 477
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย admin 552

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.