แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขายทอดตลาด พัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 3
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 383
ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 280
ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 311
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 432
ประกาศกำหนดวัน/เวลาสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 439
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 541
อัพเดทสถานการณ์ VIRUS COVID - 19 เขียนโดย admin 363
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 321
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 675
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 304
โปรโมทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 393
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 287
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 252
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 255
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 240
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 249
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 438
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 423
วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 408
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 471
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 511
No Gift Policy เขียนโดย admin 411
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 454
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 473
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 453
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 460
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกันยายน เขียนโดย admin 446
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 392
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 434
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 393
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 531
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 489
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 504
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 531
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 486
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 480
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 658
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 583
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 656
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 520
บรูณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 614
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เม.ย. - ก.ค. 60 เขียนโดย admin 762
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร เขียนโดย admin 666
ค่านิยม ''การให้และรับของขวัญ'' ในงานเทศการปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 758
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2560 เขียนโดย admin 1852
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 916
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (บ่าย) เขียนโดย admin 907
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 18 พ.ย. 58 (เช้า) เขียนโดย admin 805
ตรวจประเมินศูนย์ ICT ชุมชน 12 พ.ย. 58 เขียนโดย admin 669
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) (ติดตามผล) ครั้งที่1/2558 เขียนโดย admin 713
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 7288
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 838
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 768
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 725
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 691
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 740
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 748
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 705
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 792
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 767
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 799
ม.ค.-55 เขียนโดย admin 742
ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 875
พฤษภาคม 2554 เขียนโดย admin 825
เมษายน 2554 เขียนโดย admin 899
มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 909
กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย admin 753
มกราคม 2554 เขียนโดย admin 791
ธันวาคม 2553 เขียนโดย admin 764
พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย admin 849
ตุลาคม 2553 เขียนโดย admin 858
สิงหาคม 2553 เขียนโดย admin 839
มิ.ย.-ก.ค. 2553 เขียนโดย admin 914
พฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 786
กิจกรรมเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 760
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 801
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 772
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 805
กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552 เขียนโดย admin 829
กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52 เขียนโดย admin 839
ณ วัดชากนิมิตรวิทยา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 ก.ค. 52) เขียนโดย admin 1865
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 818
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 739
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 2672
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2551 เขียนโดย admin 976
ภาพกิจกรรม เขียนโดย admin 774
เกาหลีศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 804
ประเพณีวิ่งควาย เขียนโดย admin 1066
รายชื่อ เขียนโดย admin 773
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 1055
นิทรรศการงานกาชาด เขียนโดย admin 898
ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 855
น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ เขียนโดย admin 812
เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 911
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550 เขียนโดย admin 7735
วันสุนทรภู่ เขียนโดย admin 901
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 850
วันพืชมงคล เขียนโดย admin 847
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 976

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.