แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 988
วันจักรี เขียนโดย admin 802
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 871
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 742
วันทหารผ่านศึก เขียนโดย admin 1102
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550 เขียนโดย admin 887
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ เขียนโดย admin 884
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 945
วันลอยกระทง เขียนโดย admin 1296
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 891
คณะเจ้าหน้าที่จาก GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM ศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 944
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 822
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 873
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 1074
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 777
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 919
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 862
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 769
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เขียนโดย admin 981
สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554 เขียนโดย admin 937
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย admin 1032

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.