แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขายทอดตลาด พัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 3
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 383
ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 281
ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 311
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 432
ประกาศกำหนดวัน/เวลาสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563) เขียนโดย admin 439
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 541
อัพเดทสถานการณ์ VIRUS COVID - 19 เขียนโดย admin 363
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 321
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 675

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.