แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 5
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 28
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 23
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 58
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 39
ประชาสัมพันธ์งานสนามเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 59
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 109
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (23/2/61) เขียนโดย admin 91
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 93
ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ เขียนโดย admin 119

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.