แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขียนโดย admin 360
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 เขียนโดย admin 5762
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 458
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 388
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 382
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 310
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 352
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 334
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 317
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 416

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.