แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนภูมิสรุป บำบัดทุกข์ 21พ.ค.57 เขียนโดย admin 498
มี.ค.-56 เขียนโดย admin 430
มกราคม-กุมภาพันธ์ 56 เขียนโดย admin 412
ธ.ค.-55 เขียนโดย admin 356
กันยายน-ตุลาคม 2555 เขียนโดย admin 408
มิ.ย.-55 เขียนโดย admin 389
พ.ค.-55 เขียนโดย admin 370
มีนาคม 2555 เขียนโดย admin 448
มีนาคม - เมษายน 2555 เขียนโดย admin 346
มกราคม 2555 เขียนโดย admin 433

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.