แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 409
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 506
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1/2548 - 1/2549 เขียนโดย admin 512
สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร เขียนโดย admin 399
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขียนโดย admin 499
วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล เขียนโดย admin 420
วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 406
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เขียนโดย admin 507
สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554 เขียนโดย admin 444
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย admin 530

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.