แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ออกหน่วย บำบัดทุข์ฯ ประจำเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 49
เน็ตประชารัฐ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 152
ข้อตกลง(เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา)มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 131
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาเที่ยวงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯและ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 100
พิธีทำบุญสำนักงานและประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย (9 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 73
พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 87
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (28 มีนาคม พ.ศ.2561) เขียนโดย admin 94
นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (26/3/2561) เขียนโดย admin 110
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนมีนาคม (21 มีนาคม 2561) เขียนโดย admin 94
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2561) เขียนโดย admin 127

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.