แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" (2 มีนาคม พ.ศ.2561) เขียนโดย admin 450
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 640
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เขียนโดย admin 624
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 561
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 429
พิธีรือถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 566
พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 566
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเนตประชารัฐ เขียนโดย admin 517
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 616
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 548

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.