แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เขียนโดย admin 449
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ''วันตากสินมหาราช'' เขียนโดย admin 500
ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานการอบรมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 487
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 458
ประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 455
กิจกรรม Bike for life 4 เขียนโดย admin 627
สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการ สคพ.60 เขียนโดย admin 582
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 528
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 515
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 535

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.