แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เขียนโดย admin 99
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ''วันตากสินมหาราช'' เขียนโดย admin 136
ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานการอบรมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 123
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 119
ประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 116
กิจกรรม Bike for life 4 เขียนโดย admin 153
สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการ สคพ.60 เขียนโดย admin 142
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 143
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 157
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 154

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.