แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เขียนโดย admin 79
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ''วันตากสินมหาราช'' เขียนโดย admin 90
ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานการอบรมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 90
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 103
ประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 97
กิจกรรม Bike for life 4 เขียนโดย admin 129
สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการ สคพ.60 เขียนโดย admin 117
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 105
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 127
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 125

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.