แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 เขียนโดย admin 181
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 214
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 177
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 161
งานประจำปีจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 486
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 213
งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 411
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 277
กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น” เขียนโดย admin 282
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบรุีเข้าร่วมแปลอักษร เขียนโดย admin 296

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.