แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 เขียนโดย admin 136
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 189
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 131
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 145
งานประจำปีจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 386
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 184
งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 341
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 243
กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น” เขียนโดย admin 235
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบรุีเข้าร่วมแปลอักษร เขียนโดย admin 264

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.