แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 เขียนโดย admin 559
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 563
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 562
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 521
งานประจำปีจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 953
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 572
งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี เขียนโดย admin 932
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 651
กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น” เขียนโดย admin 724
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบรุีเข้าร่วมแปลอักษร เขียนโดย admin 691

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.